Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

»»   Terminy w roku szkolnym 2020/2021 - ze zmianami wprowadzonymi 07.12.2020 r.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej 

 

02 listopada 2020 r. - poniedziałek po Dniu Uroczystości Wszystkich Świętych przypadającym w niedzielę

 

21-22 grudnia 2020 r. - poniedziałek i wtorek przed zimową przerwą świąteczną

 

25-27 maja 2021 r. - dni przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

04 czerwca 2021 r. - piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała)