Ubezpieczenie


Informacja dla Rodziców, którzy chcą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego w roku szkolnym 2020/2021.

Towarzystwem ubezpieczeniowym wybranym przez Radę Rodziców jest AVIVA.

Numer polisy: 170011490109761

Poszczególni Rodzice sami wybierają składkę ubezpieczenia odpowiednią dla nich ze względu na kwoty świadczenia z tytułu ubezpieczenia (spośród sześciu wariantów).

Szczegóły w ulotce -   ULOTKA

Ubezpieczenie obejmuje okres 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  -   OWU

Wzór deklaracji -   DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

 (Wydrukowane deklaracje udostępniane są uczniom i rodzicom przez sekretariat Szkoły.)

 Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą także ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku ubezpiecza AVIVA.

Składka roczna - 39,00 zł.

 Ubezpieczenie obejmuje okres 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.

 

Numer polisy:

 

170011125038316

 

  Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko - AVIVA 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku ubezpiecza PZU

(wariant II - rozszerzony, suma ubezpieczenia - 12.000 zł, składka 38,41 zł).


Numer polisy:

1023512428


Okres ubezpieczenia:

01.10.2018 - 30.09.2019


INFORMACJE O UBEZPIECZENIU


Formularz zgłoszenia szkody


  Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA 2018