Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku ubezpiecza PZU

(wariant II - rozszerzony, suma ubezpieczenia - 12.000 zł, składka 38,41 zł).


Numer polisy:


1023512428


Okres ubezpieczenia:

01.10.2018 - 30.09.2019


INFORMACJE O UBEZPIECZENIU


Formularz zgłoszenia szkody


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA 2018