Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2019/2020 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku ubezpiecza AVIVA.

Składka roczna - 39,00 zł.

 Ubezpieczenie obejmuje okres 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.

 

Numer polisy:

 

170011125038316

 

  Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko - AVIVA


= = = = = = = 


W roku szkolnym 2018/2019 uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku ubezpiecza PZU

(wariant II - rozszerzony, suma ubezpieczenia - 12.000 zł, składka 38,41 zł).


Numer polisy:


1023512428


Okres ubezpieczenia:

01.10.2018 - 30.09.2019


INFORMACJE O UBEZPIECZENIU


Formularz zgłoszenia szkody


  Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA 2018