Doradca zawodowy

DZ [558x228]

Uczniowie i rodzice mogą oczekiwać wsparcia ze strony doradcy zawodowego w palnowaniu ścieżki edukacyjnej i wyboru zawodu.

Wsparcie obejmuje:

- pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, np. poprzez testy,
- grupowe zajęcia aktywizujące przygotujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu,
- informacje o szkołach, które uczniowie mogą wybrać po ukończeniu szkoły podstawowej, o trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
- informacje o targach dających uczniom i rodzicom możliwość poznania oferty edukacyjnej szkół i uczelni.

Wsparcie jest udzielane w formie: spotkań grupowych, zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7 i 8, indywidualnych konsultacji, informacji zamieszczanych w zakładce doradcy na stronie szkoły oraz w witrynie Doradca Zawodowy SPEG.

 Zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce.

Donata Patora
donata.patora@speg.pl
24-3841420


Obraz a hrefhttpspixabaycomplusersClkerFreeVectorImages3736utm_sourcelinkattributionamputm_mediumreferralamputm_campaignimageamputm_content31178 ClkerFreeVectorImagesa z a hrefhttpspixabaycomplutm_sourcelinkattributionamputm_mediumreferralamputm_campaignimageamputm_content31178 Pixabaya [100x106]


 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

-INFORMACJE, AKTUALNOŚCI

 

rekrutacja_2122.png

 


 

Punkty informacyjne w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego

 


 

 ...

 


 

...

 


 

»» BAROMETR ZAWODÓW

 

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)

   


 

  Kalkulator punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego


  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego


  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

"Wybierz Studia" to baza prezentująca ofertę studiów wszystkich szkół wyższych działających na terenie Polski. Dzięki portalowi uczniowie będą mogli łatwiej znaleźć informacje o kierunkach studiów zgodnych z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami. Portal podpowie również, jakie kryteria maturalne trzeba spełnić, aby dostać się na wymarzoną uczelnię.

WYBIERZ STUDIA 

 wordart dz [246x300]

Materiały zawierające: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

INFOdoradca+ Informacje o zawodach 

Strona INFOZAWODOWE

 


 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

»» STRONA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - DOKARIERY.PL


ohp [552x552]


 

OHP obejmuje wsparciem między innymi:

  • Młodzież w wieku 15-18 lat, mającą trudności w nauce, pragnącą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie.


W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz wybrać sobie zawód spośród ponad 65 specjalności!


OHP zawody [552x480]