Egzamin gimnazjalny 2019

Informacje o egzaminie gimnazjalnym ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacje


Materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym.

zasady obowiązujące na egzaminie


KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z  zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2018 r. (czwartek)

z  zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z  zakresu matematyki – godz. 11:00

 

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

 

część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z  zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

z  zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z  zakresu matematyki – godz. 11:00

 

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół – 14 czerwca 2019 r. (data wydania zaświadczenia: 21 czerwca 2019 r.).

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012.

Infomator


To warto wiedzieć!

Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie szkolnym.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu do 20 sierpnia danego roku (z przyczyn nieusprawiedliwionych), powtarza ostatnią klasę gimnazjum.

Wyniki trzeciej, językowej, części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy brane będą pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.