Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2018/2019

 1. Donata Patora: dyrektor szkoły, doradztwo zawodowe
 2. Grażyna Gocała: wicedyrektor, matematyka
 3. Piotr Adamiak: przyroda, bipologia, geografia, wych. 7b
 4. Magdalena Andrzejewska: język angielski, wych. 5c
 5. Sylwia Banach: język angielski, wych. 3b gim.
 6. Aleksandra Borkowska: wychowawca świetlicy
 7. Renata Browarek: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3a
 8. Katarzyna Chrobot: matematyka, wych. 6a
 9. Elżbieta Dryńkowska: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
 10. Ewa Dziembowska: pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 11. Anna Dzierżanowska: język angielski
 12. Wanda Gliniecka: wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, informatyka
 13. Rafał Gutowski: bibliotekarz, język polski, wych. 8a
 14. Elżbieta Gorzelewska: wychowawca świetlicy, język polski
 15. Elżbieta Jędrzejewska: wychowawca świetlicy, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 4b, 
 16. Marzena Kaźmierczak: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1b
 17. Marta Kikolska: matematyka, informatyka, wych. 8b
 18. Lidia Kłosiewska: język niemiecki, wych. 4c
 19. Agnieszka Kołodziej: język polski
 20. Cezary Kołodziejski: muzyka, plastyka
 21. Agnieszka Korniłowicz: religia, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 22. Dorota Kortus: edukacja wczesnoszkolna
 23. Agnieszka Krysztofiak: historia, język polski, wych. 5b
 24. Ewa Krzywda: język niemiecki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 7c
 25. Milena Kuchta: wychowawca świetlicy, język angielski, wych. 5a
 26. Anita Lipska: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, język angielski
 27. Alina Lubelska: wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, technika, zajęcia techniczne
 28. Anna Łuczyńska: plastyka, wdżwr, wych. 7a
 29. Renata Makarewicz: wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 30. Magdalena Mikstal: język polski, wych. 6b
 31. Beata Majczak: logopeda, język polski
 32. Artur Niedzielski: wychowanie fizyczne, UKS
 33. Anna Nowicka: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1a
 34. Agnieszka Orłowska: wychowanie fizyczne, UKS
 35. Patrycja Orłowska: psycholog szkolny
 36. Emilia Petrykowska-Kosińska: pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 37. Bogumiła Pierzchanowska: bibliotekarz
 38. Mirosława Pietrzak: język polski, etyka
 39. Renata Sławańska-Siłkowska: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 40. Grażyna Szpejnowska: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3b, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 41. Daniel Szturomski: geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wych. 3a gim.
 42. Sylwia Świerzyńska: edukacja wczesnoszkolna, wych. 2c
 43. Anna Węglewska: wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog
 44. Jolanta Włodarczyk: edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wych. 2a
 45. Joanna Zaręba: religia, wychowanie fizyczne
 46. Agnieszka Zarzycka-Rakoczy: matematyka, fizyka, informatyka, wych. 4a
 47. Bernadeta Złotowska: edukacja wczesnoszkolna, wych. 2b, język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 48. Beata Żabka: religia
 49. Agnieszka Żuchowska: przyroda, biologia, chemia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 4d