Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2019/2020

 1. Donata Patora: dyrektor szkoły, doradztwo zawodowe
 2. Grażyna Gocała: wicedyrektor, matematyka
 3. Piotr Adamiak: biologia, geografia, wych. 8b
 4. Magdalena Andrzejewska: język angielski, wych. 6c
 5. Sylwia Banach: język angielski
 6. Renata Browarek: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1a
 7. Katarzyna Chrobot: matematyka, wych. 7a
 8. Elżbieta Dryńkowska: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
 9. Ewa Dziembowska: pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 10. Anna Dzierżanowska: język angielski, wych. 5b
 11. Wanda Gliniecka: wychowanie fizyczne
 12. Rafał Gutowski: język polski, wych. 7b
 13. Jakub Jabłoński: muzyka
 14. Elżbieta Jędrzejewska: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 1c, 
 15. Marzena Kaźmierczak: edukacja wczesnoszkolna, wych. 2b
 16. Marta Kikolska: matematyka, informatyka
 17. Lidia Kłosiewska: język niemiecki, wych. 5c
 18. Agnieszka Kołodziej: język polski
 19. Cezary Kołodziejski: muzyka, plastyka
 20. Agnieszka Korniłowicz: religia
 21. Dorota Kortus: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3c
 22. Agnieszka Krysztofiak: historia, język polski, wych. 6b
 23. Ewa Krzywda: język niemiecki, rewalidacja, wych. 8c
 24. Milena Kuchta: wychowawca świetlicy, język angielski, wych. 6a
 25. Anita Lipska: edukacja wczesnoszkolna
 26. Alina Lubelska: wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, technika
 27. Anna Łuczyńska: plastyka, wdżwr, wych. 8a
 28. Renata Makarewicz: wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja
 29. Magdalena Mikstal
 30. Beata Majczak: logopeda, język polski
 31. Artur Niedzielski: wychowanie fizyczne, UKS
 32. Anna Nowicka: edukacja wczesnoszkolna, wych. 2a
 33. Agnieszka Orłowska: wychowanie fizyczne, UKS
 34. Emilia Petrykowska-Kosińska: pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 35. Bogumiła Pierzchanowska: bibliotekarz
 36. Mirosława Pietrzak: język polski, etyka
 37. Renata Sławańska-Siłkowska: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 38. Grażyna Szpejnowska: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1b, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 39. Daniel Szturomski: geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wych. 4b 
 40. Sylwia Świerzyńska: wychowawca świetlicy
 41. Anna Węglewska: wychowanie fizyczne, informatyka, rewalidacja, wych. 4a
 42. Olga Wilczek: wychowawca świetlicy
 43. Jolanta Włodarczyk: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3a
 44. Joanna Zaręba: wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 45. Agnieszka Zarzycka-Rakoczy: matematyka, fizyka, informatyka, wych. 5a
 46. Bernadeta Złotowska: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3b, język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 47. Beata Żabka: religia
 48. Agnieszka Żuchowska: przyroda, biologia, chemia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 5d