Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Łącku w roku szkolnym 2020/2021

 1. Donata Patora: dyrektor szkoły, doradztwo zawodowe
 2. Grażyna Gocała: wicedyrektor, matematyka
 3. Piotr Adamiak: przyroda, biologia, geografia
 4. Magdalena Andrzejewska: język angielski, wych. 7c
 5. Sylwia Banach: język angielski, wych. 4c
 6. Renata Browarek: edukacja wczesnoszkolna, wych. 2a
 7. Katarzyna Chrobot: matematyka, wych. 8a
 8. Elżbieta Dryńkowska: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
 9. Ewa Dziembowska: pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 10. Anna Dzierżanowska: język angielski, wych. 6b
 11. Wanda Gliniecka: wychowanie fizyczne, UKS
 12. Rafał Gutowski: język polski, wych. 7a
 13. Jakub Jabłoński: muzyka
 14. Elżbieta Jędrzejewska: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 2c, 
 15. Marzena Kaźmierczak: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3b
 16. Marta Kikolska: matematyka, informatyka
 17. Lidia Kłosiewska: język niemiecki, wych. 6c
 18. Agnieszka Kołodziej: język polski
 19. Agnieszka Korniłowicz: religia
 20. Dorota Kortus: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1b
 21. Agnieszka Krysztofiak: historia, język polski, wych. 7b
 22. Ewa Krzywda: język niemiecki, rewalidacja, wych. 4a
 23. Milena Kuchta: wychowawca świetlicy
 24. Anita Lipska: edukacja wczesnoszkolna
 25. Alina Lubelska: wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, technika
 26. Anna Łuczyńska: plastyka, wdżwr
 27. Renata Makarewicz: wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja
 28. Magdalena Mikstal: język polski, wych. 8b
 29. Beata Majczak: logopeda, język polski
 30. Artur Niedzielski: wychowanie fizyczne, UKS
 31. Anna Nowicka: edukacja wczesnoszkolna, wych. 3a
 32. Agnieszka Orłowska: wychowanie fizyczne, technika, UKS
 33. Emilia Petrykowska-Kosińska: pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 34. Bogumiła Pierzchanowska: bibliotekarz
 35. Mirosława Pietrzak: język polski
 36. Renata Sławańska-Siłkowska: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 37. Grażyna Szpejnowska: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 2b
 38. Daniel Szturomski: geografia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, wych. 5b 
 39. Sylwia Świerzyńska: wychowawca świetlicy
 40. Anna Węglewska: wychowanie fizyczne, informatyka, rewalidacja, wych. 5a
 41. Olga Wilczek: wychowawca świetlicy
 42. Jolanta Włodarczyk: edukacja wczesnoszkolna, wych. 1a
 43. Joanna Zaręba: wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 44. Agnieszka Zarzycka-Rakoczy: matematyka, fizyka, informatyka, wych. 6a
 45. Bernadeta Złotowska: język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 4b
 46. Beata Żabka: religia
 47. Agnieszka Żuchowska: biologia, chemia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. 6d