Egzamin ósmoklasisty 2019

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej