Stołówka

  Regulamin wnoszenia opłat za obiady wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku (dotyczy pełnopłatnych obiadów dla uczniów)

 

Informujemy, że opłata za obiady w .......... wynosi ..........

Opłatę należy wnosić gotówką u intendenta do dnia ..........

Od opłat wniesionych po terminie będą naliczane odsetki ustawowe.