Podręczniki

Bezpłatne podręczniki w roku szkolnym 2019/2020


Uczniowie wszystkich klas korzystają z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Podręczniki są uczniom wypożyczane na początku września. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują bezpłatnie, bez obowiązku zwrotu.

Koszt zakupu podręcznika do religii lub etyki (przedmiotów nieobowiązkowych) oraz do drugiego języka obcego nowożytnego (niemieckiego) nauczanego w klasach 4-6 pokrywają rodzice.

 

  Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2019/2020