Monitoring wizyjny

 

 monitoring [225x225]


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku informuje, że:

 

1. Obiekt i teren Szkoły Podstawowej w Łącku objęte są monitoringiem wizyjnym.

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Łącku, ul. Kolejowa 1, 09-520 Łąck. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. (24)3841420,  sp.eg@op.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

4. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia.

5. Monitoring obejmuje korytarze szkolne, drzwi wejściowe oraz ciągi piesze wokół budynku Szkoły.

6. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez administratora nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły.