EGZAMIN - JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel: Sylwia Banach

Przedmiot: koło z języka angielskiego, klasa 8b gr. 2

Data realizacji: 23.04.2020 r.

Temat zajęć: Zadania egzaminacyjne – rozumienie tekstów pisanych, funkcje i środki językowe.

Cele: doskonalenie umiejętności używania różnych struktur gramatycznych

 

Use of English

1.  UZUPEŁNIJ: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the original. Use the word in capital letters.

 

1       We've got Science on Tuesdays and Thursdays.

         WEEK

         We've got Science ……………………………………… .

2       Geography is easier than Physics.

         AS

         Physics isn't ……………………………………… Geography.

3        My brother has just finished his first driving lesson.

         DRIVEN

          It's the first time my brother ……………………………………… a car.

4        You'll fail your Maths exam if you don't study hard.

          UNLESS

          You won't pass you exam ……………………………………… hard.

5        “Mark, can you clean the board, please?” asked the teacher.

         TO

         The teacher asked ……………………………………… the board.

 

2.       PRZETŁUMACZ NA ANGIELSKI:

  1. Oni czekają tu na ciebie od 2 godzin.
  2. Kate ciężko pracuje, czasem musi pracować w weekendy.
  3. Gdzie widziałaś moje klucze?
  4. Co ona chciałaby dostać na urodziny?
  5. Nie zrobiłam jeszcze ciasta.
  6. Jeśli będę w Płocku, kupię ci te bułki.
  7. Gdybym miała więcej czasu, czytałabym książki.