Aktualności

12 lipca 2019 08:30 | Aktualności

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do zapoznania się z projektami programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020. PROJEKTY PROGRAMÓW...

czytaj więcej »

11 lipca 2019 10:15 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu gastronomicznego dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Łącku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na podstawie złożonego wniosku Gmina Łąck otrzymała w tym roku dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej w Łącku, w kwocie 80 tysięcy złotych, w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023...

czytaj więcej »

08 lipca 2019 09:51 | Aktualności

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminów zewnętrznych przystąpiły w naszej Szkole dwa roczniki uczniów. Po raz pierwszy przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty. Po raz osiemnasty, a jednocześnie po raz ostatni, odbył się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu ósmoklasisty...

czytaj więcej »

02 lipca 2019 17:01 | Aktualności

mLegitymacja.

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Łącku przystąpiła w tym roku do projektu mLegitymacja, co oznacza, że uczniowie mogą korzystać z legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym z systemem Android w wersji co najmniej 6.0. Szkoła podpisała porozumienie z...

czytaj więcej »

27 czerwca 2019 12:00 | Aktualności

"Najlepsi z najlepszych" w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2018 wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody dla uczniów, którzy swoją postawą i osiągnięciami zasłużyli na publiczną pochwałę. Gratulujemy nagrodzonym uczniom wysokich wyników w nauce, osiągnięć...

czytaj więcej »

25 czerwca 2019 12:00 | Aktualności

Wyprawka pierwszoklasisty.

Informacja dotycząca przyborów, które będą potrzebne uczniom klas pierwszych SzkołyPodstawowej w Łącku w roku szkolnym 2019/2020. WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY zeszyt w kratkę - 16 kartek (do informacji) zeszyt w trzy linie - 16 kartek (do dyktand) dwie teczki z gumką (na sprawdziany...

czytaj więcej »

24 czerwca 2019 13:00 | Aktualności

Karty rowerowe.

Zapraszamy uczniów, którzy uzyskali uprawnienia do jazdy rowerem i przedłożyli komplet dokumentów ze zdjęciem, do odbioru kart rowerowych. Karty wydawane są w sekretariacie Szkoły czynnym codziennie w godzinach 7.30 - 15.30. Uczeń, który nie dołączył zdjęcia,...

czytaj więcej »

19 czerwca 2019 19:14 | Aktualności

Terminy w rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych i ponadpodstawowych - zmienione zarządzenia.

W załączniku znajdziecie zmieniony harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalncyh. Zmiany oznaczone zostały żółtym kolorem pola tekstowego.

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 06:40 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19 czerwca 2019 r. (środa) - aktualizacja.

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku...

czytaj więcej »