Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

24 czerwca 2019 13:00 | Aktualności

Karty rowerowe.


Zapraszamy uczniów, którzy uzyskali uprawnienia do jazdy rowerem i przedłożyli komplet dokumentów ze zdjęciem, do odbioru kart rowerowych. Karty wydawane są w sekretariacie Szkoły czynnym codziennie w godzinach 7.30 - 15.30.


Uczeń, który nie dołączył zdjęcia, otrzyma kartę niezwłocznie po jego dostarczeniu.