Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

29 lutego 2020 09:34 | Aktualności

Informacja dla Rodziców w związku z zagrożeniem koronawirusem.


Prosimy Rodziców, żeby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. W przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, wzywamy Rodziców w celu odebrania dziecka. Z dzieckiem chorym, nawet jeżeli jest to z pozoru niegroźne przeziębienie, należy udać się do lekarza. Jeżeli opiekunowie dziecka na terenie szkoły (nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja) podejrzewają w związku ze zgłaszanymi przez nie dolegliwościami zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, wzywane jest pogotowie ratunkowe.

 

Służby epidemiologiczne informują, że jeśli osoba z dolegliwościami sugerującymi przeziębienie lub grypę nie miała kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nie ma powodu do obaw. Jeżeli jednak dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Jeżeli zajdzie taka konieczność, zostaniecie Państwo poinformowani: przez stronę internetową szkoły, przez dziennik elektroniczny (konta rodziców i uczniów), ogłoszenia publiczne w miejscach zamieszkania uczniów.


Zagrożenie rozprzestrzenieniem się wirusa związane było w ostatnim czasie z zakończeniem ferii zimowych i powrotem dzieci i dorosłych (w tym uczniów i nauczycieli) z Północnych Włoch, gdzie potwierdzono dużą liczbę zachorowań w wyniku zarażenia koronawirusem. Jak podaje GIS w komunikacie z 25 lutego, obecnie "nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawiania udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykania szkół".


KOMUNIKAT GIS

 

Przypominamy, że rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łącku