Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

16 marca 2020 16:39 | Aktualności

Zestaw zadań powtórkowych dla ósmoklasistów.
Zestaw zadań powtórkowych przed egzaminem ósmoklasisty

ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej