Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

29 marca 2020 10:02 | Aktualności

Próbny egzamin ósmoklasisty - 30.03 (poniedziałek).


Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprasza uczniów klas ósmych do udziału w PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 26 marca 2020 r.

dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty 

Arkusze udostępnione zostaną:

W dniach próbnego egzaminu (30.03 - 01.04) po otworzeniu arkusza ze strony CKE lub OKE w Warszawie

CKE

OKE Warszawa

zapiszecie swoje rozwiązania, np.
- w odrębnie stworzonym w edytorze tekstów pliku na pulpicie, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
- ręcznie na wydruku - jeżeli będziecie mieli w domu możliwość wydrukowania;
- korzystając z zeszytu rozwiązań, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie - po wydrukowaniu);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Ostatni z podanych sposobów jest dostępny dla wszystkich. Arkusz można przeglądać z telefonu.

Rozwiązania prześlecie do nauczycieli w określonej przez nich formie (pliki, skany, zdjęcia) przez Office 365.

Będziemy z Wami na "gorącej linii" , żeby pomóc, gdyby były problemy.

CKE radzi, żeby pisać w czasie zbliżonym do prawdziwego egzaminu, ale to zależy od Was.

Odpowiedzi będziecie przesyłać w dniu egzaminu do ustalonej przez Szkołę godziny. Jeżeli zdarzą się szczególne okoliczności, poinformujecie nas o tym i coś ustalimy.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli pobrać arkusza ze strony i zapisać odpowiedzi w komputerze, a chcą rozwiązywać testy, będą mogli odebrać wydrukowane arkusze w Szkole w dniu egzaminów.

Zachęcamy WSZYSTKICH do udziału. Sprawdźcie, jak to działa. Kto wie, co nas jeszcze czeka w związku z epidemią. A może właśnie tak kiedyś będą wyglądały wszystkie egzaminy. Warto spróbować. Konieczność pracy online to niezaplanowane ważne doświadczenie. 

Pamiętajcie, w próbnym egzaminie chodzi głównie o zapoznanie Was z arkuszem i rodzajami zadań. Wasze odpowiedzi będą sprawdzane i (w miarę możliwości) omawiane z nauczycielami, ale nie będą oceniane. Będziemy pomagali Wam przesyłać odpowiedzi. Praca z arkuszami nie będzie miała wyznaczonych godzin rozpoczęcia i zakończenia (w danym dniu). Wszystko będzie zależało od Waszych możliwości sprzętowych i niezakłóconego dostępu do Intenetu. Nie wyznaczymy ściśle czasu oddawania prac, ale ograniczymy się do danego dnia. 

W dniach próbnego egzaminu nie będą Wam przesyłane materiały do zajęć. Natomiast w czwartek i piątek po egzaminie będziecie zaproszeni do kontaktu tylko z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych: j. polskiego, matematyki, języków obcych (zgodnie z wyborem języka na egzamin).


Dyrekcja i Rada Pedagogiczna