Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku "Miłować Mądrość"
http://glack.superszkolna.pl

08 kwietnia 2020 15:00 | Aktualności

Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania.

 

 
OTWÓRZ STRONĘ Z ARKUSZAMI


ZASADY OCENIANIA PRÓBNEGO EGZAMINU