Aktualności

16 września 2019 14:00 | Aktualności

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do zapoznania się z programami merytorycznymi konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.

  

PROGRAMY MERYTORYCZNE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Dlaczego warto brać udział w konkursach przedmiotowych?

  • Nauczyciele zawsze doceniają wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu i nagradzają uczniów dodatkowymi ocenami.
  • Laureat konkursu przedmiotowego otrzymuje najwyższą (celującą) końcową ocenę klasyfikacyjną z odpowiednich zajęć edukacyjnych (na świadectwie ukończenia szkoły).
  • Laureat konkursu przedmiotowego jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a po ukończeniu szkoły przyjęty zostaje do wybranej szkoły ponadpodstawowej bez względu na kryteria rekrutacyjne. Zwolnienie ucznia z odpowiedniej części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
  • Finalista konkursu przedmiotowego otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  • Uczeń przygotowujący się do konkursu poszerza swoją wiedzę, co zwiększa jego szanse edukacyjne.

Przeczytano: 5165 razy. Wydrukuj|Do góry