Aktualności

20 września 2016 14:59 | Aktualności

Innowacja pedagogiczna: Programowanie "z klasą".

Uczniowie chętnie i bez oporów wykorzystują technologie informacyjne w codziennym życiu. Posiadanie umiejętności w tym zakresie staje się koniecznością wynikającą z rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z bardzo ważnych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, efektywnego i bezpiecznego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Wśród treści nauczania podstawy programowej przedmiotu informatyka nie ma podstaw języków programowania, jednak możliwość ich wprowadzania daje zapis o "zalecanych warunkach i sposobie realizacji" zajęć. Realizacja programu nauczania, w oparciu o który pracujemy z uczniami, pochłania wszystkie przewidziane w ramowym planie nauczania dla III etapu edukacyjnego godziny zajęć. Rozszerzenie programu o elementy programowania wymaga zwiększenia liczby godzin zajęć informatyki o jedną godzinę w trzyletnim cyklu.

Pani Agnieszka Zarzycka-Rakoczy i Pan Daniel Szturomski (nauczyciele informatyki) przystąpili do pilotażu programowania, który wdrożony zostanie w klasach rozpoczynających w tym roku naukę w gimnazjum. Do realizowanego dotychczas Programu Nauczania dla Gimnazjum - Informatyka autorstwa Marka Kołodzieja (Wydawnictwo Operon) dołączone zostaną nowe treści - podstawy programowania. Zwiększona zostanie liczba godzin zajęć informatyki. Podczas zajęć ich gimnazjaliści nauczą się programowania w oparciu o programy Scratch i Logo Komeniusz. 

Głównym celem innowacji jest rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów. Realizacja tego celu pozwoli również skierować uwagę uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera i Internetu oraz sposoby zagospodarowania czasu wolnego.

Treści wykraczające ponad podstawę programową, wynikające z wdrożenia innowacji, realizowane będą podczas zajęć w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie.

Dotychczas uczniowie uczyli się informatyki przez dwa lata: w klasie pierwszej i trzeciej. Innowacja organizacyjna polegać będzie na tym, że w wyniku zwiększenia liczby godzin zajęcia będą prowadzone w każdym roku nauki w gimnazjum.
Przeczytano: 2183 razy. Wydrukuj|Do góry