Aktualności

30 stycznia 2019 14:00 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku 

ogłasza nabór do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich (urodzonych w 2012 r.) 

– objętych obowiązkiem szkolnym.

  

Zgodnie z wolą rodziców do Szkoły Podstawowej w Łącku może zostać przyjęte dziecko sześcioletnie (urodzone w 2013 r.), które korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  

Do Szkoły Podstawowej w Łącku zostaną przyjęte z urzędu wszystkie dzieci urodzone w 2012 r. zamieszkałe w miejscowościach położonych w gminie Łąck.

 

Rodzice kandydatów proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego zgłoszenia. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Druki wydaje także sekretariat Szkoły.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej w Łącku

od 11 lutego do 1 marca 2019 r.

w godz. 7.30 – 15.30.

 

Rodziców prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

 

Uczniowie spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku przyjęci zostaną, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodzica. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Druki wydaje także sekretariat Szkoły.

 

Jeżeli kandydatów spoza obwodu będzie więcej niż wolnych miejsc w klasach pierwszych, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem dostępnym w załączniku.


Przeczytano: 2425 razy. Wydrukuj|Do góry