Aktualności

07 kwietnia 2019 22:51 | Aktualności

Informacja dotycząca strajku.

Szanowni Rodzice,

jak informowałam Państwa wcześniej, brak porozumienia w sprawie żądań płacowych, wysuniętych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, oznacza ogólnopolski bezterminowy strajk w szkołach i placówkach. Z informacji otrzymanych od zarządu Oddziału ZNP w Łącku wynika, że strajkować będzie większość nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącku. Dokładne dane związkowcy przedstawią w pierwszym dniu strajku - 08.04 (poniedziałek). Dopiero wtedy będę mogła zaplanować zajęcia dla uczniów, którzy przyjdą do Szkoły. Nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku, będą prowadzili zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prawie wszyscy rodzice zdecydowali o pozostaniu dzieci w domu w dniach 08-12.04 (poniedziałek-piątek). Chociaż możliwości Szkoły będą w tym zakresie bardzo ograniczone, opieka zostanie zapewniona wszystkim uczniom, którzy w tych dniach przyjdą do Szkoły. Zapewniony zostanie transport uczniom dojeżdżającym. Uczniowie przebywający w Szkole zapisani na obiady w stołówce szkolnej będą mogli z nich korzystać. Jeżeli zmienicie Państwo decyzję w sprawie obecności dziecka w Szkole w dniach strajku, proszę poinformować o tym dyrekcję lub sekretariat Szkoły: telefonicznie, mailowo lub przez dziennik elektroniczny (konto administratora). O bieżącej sytuacji będę informowała Państwa za pośrednictwem strony internetowej Szkoły (glack.superszkolna.pl) i dziennika elektronicznego (konta rodziców i uczniów). 

Postaram się jak najszybciej poinformować Państwa o możliwości zorganizowania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.


Donata Patora, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

Przeczytano: 1696 razy. Wydrukuj|Do góry