Aktualności

05 maja 2019 16:15 | Aktualności

Stypendia dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020.

Zachęcam rodziców i uczniów klas VI VII, VIII i III gimnazjalnych do zapoznania się z „Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Projekt realizowany jest przez samorząd Województwa Mazowieckiego (w załączniku).

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Uczniowie ubiegający się o stypendium  muszą spełniać łącznie między innymi wymienione warunki:
1) uzyskać średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
2) uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.


 STRONA PROJEKTU


Donata Patora, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku


Przeczytano: 1457 razy. Wydrukuj|Do góry