Aktualności

15 września 2020 08:00 | Aktualności

mLegitymacja.

Przypominamy, że Szkoła Podstawowa w Łącku przystąpiła do projektu mLegitymacja, co oznacza, że uczniowie mogą korzystać z legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym z systemem Android w wersji co najmniej 6.0. Szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskała dostęp do portalu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji.

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych przysługujących uczniom zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów.

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • numer legitymacji,
  • datę wydania,
  • termin ważności,
  • status użytkownika (uczeń),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Legitymację może uruchomić w swoim telefonie uczeń lub rodzic (w przypadku najmłodszych uczniów, którzy nie posiadaja telefonu). 

Jak uzyskać dostęp do mLegitymacji?

W celu uzyskania dostępu do mLegitymacji należy zgłosić się do sekretariatu Szkoły.

1. Uczeń i rodzice zostają zapoznani przez upoważnionego pracownika Szkoły z Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel - dostępne funkcjonalności, ochrona danych osobowych, postanowienia licencyjne (Regulamin w załączniku).

2. Rodzic składa wniosek o wydanie mLegitymacji dla niepełnoletniego ucznia - w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łącku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie (Wzór wniosku w załączniku). Konieczne jest także okazanie posiadanej przez ucznia legitymacji papierowej.

3. Upoważniony pracownik Szkoły wprowadza informacje o uczniu w systemie i przekazuje rodzicowi dane dostępowe.

Sekretariat Szkoły jest czynny dla interesantów codziennie w godz. 8.00 - 15.00


Informacja o publicznej aplikacji mobilnej

Przeczytano: 2103 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: