Aktualności

25 października 2019 15:00 | Aktualności

Szkolny Konkurs „Bookworms”.

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym „Bookworms”!Regulamin Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VIII pt.: „Bookworms”

Cele konkursu:

– propagowanie czytelnictwa,

– zachęcenie do korzystania z języka angielskiego poza lekcjami,

– wzbogacenie zasobu środków leksykalnych i gramatycznych,

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i przetwarzania informacji.

Adresaci konkursu:

uczniowie klas IV – VIII.

Ramy czasowe konkursu:

listopad 2019 – maj 2020.

Przebieg konkursu:

Na początku każdego miesiąca (z wyłączeniem lutego i kwietnia) na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus zostanie opublikowany link do tekstu na dany miesiąc. Pod koniec danego miesiąca uczniowie piszą test konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury.

Za test można otrzymać maksymalnie 30 pkt. Suma punktów do uzyskania łącznie: 150.

 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

dla uczniów klas IV – VI i dla uczniów klas VII-VIII.


Pierwszą lekturą dla uczniów klas IV – VI będzie „Halloween Horror”.

 

Lektura dla klas VII-VIII - A little pot of honey.


Aby uzyskać możliwość czytania online, należy się zarejestrować i zalogować na stronie english-e-reader.net.


Ściągnięcie pliku txt. i rdf. jest możliwe bez rejestracji.


Daty testów:

29.11.2019 r.

19.12.2019 r.

31.01.2020 r.

30.03.2020 r.

29.05.2020 r.

 

Sylwia Banach

Anna Dzierżanowska

Lidia Kłosiewska

Przeczytano: 1170 razy. Wydrukuj|Do góry