Aktualności

05 listopada 2019 15:20 | Aktualności

Diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASIATY.


W dniach 20-22 listopada uczniowie klas ósmych przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowanego przez Wydawnictwo Nowa Era w ramach programu Diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY. 

Harmonogram Diagnozy:

język polski - 20 listopada 2019 r., godz. 9.00
matematyka - 21 listopada 2019 r., godz. 9.00
język angielski/język niemiecki - 22 listopada 2019 r., godz. 9.00

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • możliwość pobrania raportu o wynikach uczniów i klas oraz porównania wyników szkoły z wynikami ogólnopolskimi.

Ta generalna próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przeczytano: 1038 razy. Wydrukuj|Do góry