Aktualności

18 grudnia 2019 13:20 | Aktualności

Uczniowie klas czwartych w projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”.

 

W listopadzie 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do eksperymentalnego projektu edukacyjnego  „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”.  Projekt prowadzony jest z uczniami klas czwartych, we współpracy z Politechniką Warszawską - Wydziałem Matematyki i Nauk Informatycznych.

Program uczestnictwa podzielono na dwie części. Pierwszą z nich jest indywidualne rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem innowacyjnej platformy e-learningowej, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych system optymalnie  wykorzystuje czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem indywidualnych ćwiczeń, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. W szkole nad rozwojem i indywidualizacją uczniów czuwa nauczyciel, a dzięki pracy na platformie dziecko uzyskuje wsparcie także przy wykonywaniu zadań domowych.

Drugim etapem projektu są zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin nauki organizowane przez Politechnikę Warszawską, do udziału w których zostaną zaproszeni najbardziej aktywni, systematyczni  i zaangażowani uczniowie.

Dla wszystkich uczniów to wielka szansa, aby odczarować matematykę i pokonać własne trudności. Dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach technicznych jest to okazja nie tylko na podniesienie kompetencji matematycznych i udział w prekursorskim projekcie. Politechnika  Warszawska ma bowiem  ambitne plany objęcia opieką uczniów szczególnie zdolnych przez kolejne lata, nawet do matury.

W roku szkolnym 2019/2020 koordynatorem projektu w naszej Szkole jest Pani Grażyna Gocała.

Przeczytano: 855 razy. Wydrukuj|Do góry