Aktualności

22 stycznia 2020 17:00 | Aktualności

XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne.

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Hali Sportowej w Łącku jak co roku przeprowadzone zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W pierwszej części zawodnicy rozwiązywali pisemny test wyboru składający się z 30 pytań. W dalszej kolejności odbył się finał ustny, w którym udział wzięły po trzy osoby z każdej grupy wiekowej. Zadaniem finalistów było udzielenie odpowiedzi na 5 pytań związanych z rozpoznawaniem dystynkcji OSP, stopni PSP, znaków gestowych używanych podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz rozpoznania i omówienia zasady działania podstawowego sprzętu ratowniczego. Na prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: nauczyciele SP w Łącku - p. Daniel Szturomski i p. Alina Lubelska, przedstawicielka Urzędu Gminy w Łącku - p. Ludmiła Jaworska, prezez Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Jarosław Klimek.

Po podsumowaniu wyników kolejność miejsc była następująca:

 

I grupa (uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej)

  1. Wojciech Kowalczyk kl.2a - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,
  2. Zuzanna Gorzelewska kl.1c - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,
  3. Maria Zielińska kl. 5a - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

II grupa (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej)

  1. Zuzanna Lińska kl. 7b - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,
  2. Klaudia Cybulska kl. 7b – Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,
  3. Szymon Fladziński kl. 8b - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku.

Zdobywcy miejsc od I do III w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych (grupa I - Wojciech Kowalczyk, grupa II - Zuzanna Lińska) i będą reprezentować gminę podczas eliminacji powiatowych w Płocku.


Organizatorzy eliminacji gminnych:

Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łącku

Wójt Gminy Łąck


Życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach Turnieju.

Daniel Szturomski - koordynator OTWP "Młodzież zapobiega pożarom".

Przeczytano: 814 razy. Wydrukuj|Do góry