Aktualności

24 marca 2020 11:00 | Aktualności

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (aktualizacja nr 7 z dnia 24.03).Aktualizacja nr 7 z dnia 24.03

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Oznacza to, że uczniowie nauczani będą zdalnie.


Materiały do pracy zdalnej będą od 25.03 zamieszczane codziennie do godz. 9.00 na stronie Szkoły. Będzie można do nich przejść także przez link w planie zajęć.

 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie Szkoły oraz przesłanym przez dziennik (konta rodziców i uczniów).

 

Plan zajęć zakłada określoną ilość 45 minutowych lekcji w danym dniu.

 

Uczniowie mogą pracować w dowolnie wybranym czasie uzależnionym od warunków i możliwości.

 

Jeden raz dziennie uczeń klasy 4-8 musi potwierdzić „obecność” poprzez otworzenie w dzienniku elektronicznym wiadomości zatytułowanej „Obecny/Obecna w dniu …” otrzymanej od Administratora Szkoły.

 

Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o cykliczne (co najmniej raz w tygodniu) przesyłanie wychowawczyniom wiadomości o pracy dziecka przez konto w dzienniku elektronicznym lub mailowo.

 

Na stronie będą zamieszczone także materiały do zajęć dodatkowych: kół zainteresowań, UKS, zajęć wyrównawczych, logopedycznych, k-k, rke-s, gimnastyki korekcyjnej; informacja o pracy pedagoga i bibliotekarza; zaproszenia do konkursów szkolnych.

 

Uczniowie będą oceniani wg kryteriów określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Kryteria zawarte zostaną w materiałach do pracy. Oceny wstawiane będą do dziennika elektronicznego i uwzględniane przy ocenianiu klasyfikacyjnym.

 

Uczniowie klas 4-8 proszeni są o aktywowanie kont na platformie Office 365 (usługa darmowa dla uczniów i nauczycieli). Przez swoje konto będą mogli wysyłać prace domowe, kierować pytania do nauczycieli, porozumiewać się między sobą.

 

Rodzicom uczniów klas 1-3 przesłane zostaną przez dziennik adresy mailowe nauczycieli uczących w danej klasie. Będą mogli tą drogą zadawać pytania, przesyłać prace dzieci, brać udział w konsultacjach.

 

Rodziców i uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości udziału w zdalnym nauczaniu prosimy o zgłoszenie tego problemy dyrektorowi Szkoły. Z rodzicami uczniów klas 1-3, którzy nie logują się w dzienniku, a także z rodzicami uczniów klas 4-8 którzy nie założyli swoim dzieciom kont w dzienniku elektronicznym będziemy się kontaktować telefonicznie.

 

Dyrekcja Szkoły

 Aktualizacja nr 6 z dnia 23.03


Od środy 25 marca uczniowie i nauczyciele będą wykorzystywać do komunikowania się :

- konta w dzienniku elektronicznym,

- konta w Office 365.

Office 365 (w skrócie) to darmowe narzędzie komunikacji dla szkoły. Każdy uczeń 4-8 otrzymał login i hasło (wysłane przez dziennik elektroniczny). Konto będzie służyło do porozumiewania się z nauczycielami, przesyłania prac domowych, zadawania pytań … Z czasem wykorzystywane będą jego bardziej zaawansowane funkcje.

Co należy zrobić:

  • Pobrać z dziennika login i hasło.
  • Wyszukać w przeglądarce stronę: Office 365 logowanie.
  • Zalogować się otrzymanym loginem i hasłem.
  • W ustawieniach (kółko z trybikami w prawym górnym rogu profilu) wybrać strefę czasową (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, …
  • Sprawdzić funkcjonalność konta. Zgłosić swoją obecność wychowawcy i innym nauczycielom. 

 Aktualizacja nr 5 z dnia 21.03


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji przedłużony został do 10 kwietnia 2020 r. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie MEN - TUTAJ .
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 25 marca. Do tego czasu poinformuję Rodziców i Uczniów o sposobie organizacji nauki zdalnej i zasadach oceniania. 

Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 4 z dnia 18.03

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
proszę o jak najszybsze aktywowanie lub aktualizację kont Rodzica i Ucznia w systemie Librus. W przypadku braku konta Rodzica niemożliwe jest przekazywanie bieżących informacji związanych z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest zamknięcie szkół i konieczność nauki zdalnej. W przypadku braku konta dziecka (klasy 1-8) może ono nie mieć możliwości udziału w zajęciach zdalnych. Obsługę kont w dzienniku elektronicznym prowadzi dyrekcja Szkoły. Proszę przesyłać informacje i pytania na konto Administratora Szkoły, kontaktować się telefonicznie (w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku) lub mailowo (całą dobę).

Donata Patora

 


 

Aktualizacja nr 3 z dnia 13.03

W zakładce "Szkoła w domu" (Menu główne po lewej stronie) będą zamieszczane systematycznie zadania do wykonania przez uczniów w domu w czasie trwania przerwy w zajęciach. Niektóre odwołują się do podręcznika szkolnego lub zeszytów ćwiczeń, inne wymagają skorzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. Proszę śledzić zmiany w zakładce.

 


 

Aktualizacja nr 2 z dnia 12.03

PILNE!

Proszę tych uczniów i rodziców, którzy nie mają aktualnych danych dostępowych do konta w dzienniku elektronicznym, o kontakt telefoniczny lub mailowy w tej sprawie z sekretariatem Szkoły w piątek 13 marca w godz. 8.00 - 15.00. 

Donata Patora - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku

 Aktualizacja nr 1 z dnia 12.03

W dniu 13 marca Szkoła Podstawowa będzie zamknięta w związku z brakiem zainteresowania rodziców udziałem dzieci w zajęciach opiekuńczych.


W dniach 13-25 marca kontakt z dyrekcją Szkoły i sekretariatem będzie możliwy wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie w godz. 8.00 - 15.00.

Dane kontaktowe:

tel./fax - 243841420

mail - sp.eg@op.pl


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej na terenie całego kraju zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach 12 i 13 marca br. W tych dniach Szkoła Podstawowa w Łącku będzie prowadziła jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki. Uczniowie dowożeni będą mogli przyjechać do Szkoły 12 marca wszystkimi planowanymi kursami szkolnych autobusów, a korzystający z dożywiania otrzymają obiad. Jeżeli będzie taka potrzeba, uczniowie dowiezieni zostaną także w dniu 13 marca.

Od 16 do 25 marca zawieszone zostają natomiast wszystkie zajęcia.

Proszę systematycznie śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły.


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW NA STRONIE MEN


Donata Patora - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku

Przeczytano: 1519 razy. Wydrukuj|Do góry