Aktualności

28 czerwca 2020 09:28 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

2.jpg


Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26 czerwca 2020 r. zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Łącku odebrali świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. Nie odbyła się uroczystość, do jakiej cała nasza szkolna społeczność jest przyzwyczajona. Ze względu na konieczność przestrzegania rygorów sanitarnych uczniowie klas 1-6 spotkali się z wychowawcami we własnym gronie w wyznaczonych częściach budynku Szkoły, o ustalonych godzinach. W skromnej części oficjalnej zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wzięli udział uczniowie kończący szkołę, uczniowie klas siódmych i stypendyści nagrodzeni przez Wójta Gminy Łąck.

Grono gości ograniczyliśmy do osób najważniejszych w życiu Szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Obecni byli Pan Zbigniew Białecki – Wójta Gminy Łąck i Pan Lech Drohomirecki – Przewodniczącego Rady Gminy Łąck.

To jedyne takie zakończenie roku w polskich szkołach, odkąd pamiętamy. Wyjątkowe były całe 3 ostatnie miesiące tego roku szkolnego, czas nauczania na odległość. Zapiszą się w historii naszego szkolnictwa, ale czy tylko negatywnie?

I  uczniowie, i rodzice, a nawet, a może szczególnie, nauczyciele przyznają, że było ciężko. Nauczanie i uczenie się zdalne spadło na nas jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, bez zapowiedzi. Żadna szkoła w Polsce nie była przygotowana do natychmiastowego przeniesienia się do sieci. Jednak wszyscy znamy przysłowie: Potrzeba jest matką wynalazków. Uczy ono, że człowiek jest w stanie wyjść z każdej sytuacji, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. I tak się właśnie stało. Urządzenia, które służyły uczniom niedawno głównie do rozrywki – tablety, laptopy, smartfony, stały się ich narzędziami pracy. Żeby mieć kontakt z nauczycielami, odrabiać lekcje, zdobywać wiedzę, musieli korzystać z platform internetowych, których wcześniej nie znali. Dotychczas sporadycznie wykorzystywali e-zasoby. Teraz strony edukacyjne, e-podręczniki nie mają przed nimi żadnych tajemnic. Tajemniczy skrót TIK został przez nich rozszyfrowany w praktyce. Sytuacja zmusiła wszystkich do pełnego wykorzystania narzędzi TIK i to pozytywna strona tej trudnej sytuacji. Technologie informacyjno-komunikacyjne - dzięki nim szkoły mogły pracować, mimo że były zamknięte. A efekty tej wspólnej pracy w wielu przypadkach przerosły najśmielsze oczekiwania. Duża grupa uczniów znacznie poprawiła swoje oceny.

Ale żadne urządzenie nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Nikogo nie pozna się w pełni wyłącznie online. Nie można mieć przyjaciela tylko na czacie. Po doświadczeniach ze zdalnym nauczaniem nauczyciele i uczniowie liczą na to, że w nowym roku szkolnym technologia będzie wspomagała naukę, a nie stanowiła jedyne jej źródło.

Dyrektor szkoły Donata Patora podziękowała Uczniom za ogrom wysiłku, jaki włożyli w pracę na własnym rozwojem – pod presją czasu, w izolacji, ze świadomością zagrożenia epidemicznego. Podziękowała też za ich pośrednictwem Rodzicom, którzy nie tylko musieli zapewnić narzędzia i łącza internetowe. Przede wszystkim  wspierali swoje dzieci w nauce i motywowali do pracy. Podkreśliła, że dzień rozdania świadectw promocyjnych i ukończenia Szkoły jest także podsumowaniem ich wysiłków.

Ciepłymi słowami pożegnała ósmoklasistów, zapewniając, że pozostanie po nich miły ślad w pamięci młodszych kolegów i nauczycieli. Życzyła absolwentom, żeby przyjaźnie, które nawiązali w murach Szkoły, przetrwały długie lata. Żeby wspólne wycieczki, zawody, występy, zbiórki harcerskie pozostały w ich wspomnieniach na zawsze. Podziękowała wychowawcom i nauczycielom klas ósmych, którzy przyczynili się do ich sukcesów edukacyjnych.


8.jpg


7.jpg


W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską.

W dniu zakończenia roku szkolnego wręczone zostały także statuetki za najwyższe średnie ocen na świadectwie. Sowę - symbol mądrości otrzymali:

Antoni Kieszkowski - 6a - najwyższa średnia ocen,

Martyna Zientek - 6a, Maria Karpińska - 5b - druga średnia ocen ex aequo,

Oliwia Stawska - 7b - trzecia średnia ocen.

Nagrody  za wysoką średnią ocen (5,0), wzorowe zachowanie i udział w rywalizacji – w konkursach wiedzy i artystycznych oraz w zawodach sportowych – wręczył Wójt Gminy Łąck. Uczniów spełniających łącznie wszystkie trzy kryteria rekomendowała Rada Pedagogiczna. Wójt Gminy powołał komisję, która zbadała zasadność wniosków i przyznała nagrody pieniężne. W tym roku szkolnym nagrody w formie stypendium otrzymało 14 uczniów – od klasy piątej do ósmej.

Otrzymali je:

Jakub Baran, Kornelia Kowalska, Antoni Pruszyński - 5a,

Martyna Zientek, Maria Żmudowska - 6a,

Jakub Kalwas, Marta Rosa, Oliwia Salawerska - 6c,

Karolina Salawerska -7a,

Oliwia Stawska - 7b,

Izabela Filińska, Oliwia Maślana - 8b,

Izabela Gocała, Julia Ignaczak - 8c.


3.jpg

 

4.jpg   

5.jpg


Na zakończenie uroczystości absolwenci przekazali sztandar swoim następcom – uczniom klas siódmych.

W skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021 powołani zostali:

Filip Chodkowski

Karolina Salawerska

Natalia Nawrocka

Marek Bielecki

Oliwia Stawska

Liliana Michalak

Przeczytano: 416 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: