Aktualności

17 września 2020 14:00 | Aktualności

Zdalna Szkoła +

 

„Zdalna Szkoła +”


zdalna_szkola_baner_m.png

 

 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Łąck,

 

Miło mi poinformować, że w dniu 9 września br. nastąpiło uroczyste przekazanie 17 zestawów sprzętu komputerowego (laptop + myszka + słuchawki nauszne) oraz 16 oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku. Przekazany sprzęt komputerowy został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich  przepustowościach” - Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sprzęt komputerowy służyć będzie uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku do nauki zarówno w systemie stacjonarnym, jak również do komunikowania się w ramach zdalnego nauczania w okresie ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu edukacji.

 

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Łąck,


Miło mi poinformować, że Gmina Łąck pozyskała 44 800,56 zł z rządowego programu „Zdalna Szkoła +” będącego kontynuacją programu „Zdalna Szkoła”.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostanie 17 laptopów wraz z akcesoriami oraz 16 zestawów oprogramowania, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej  im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku.

Sprzęt komputerowy zostanie rozdysponowany przez szkołę uczniom (głównie z rodzin wielodzietnych (3+) i nauczycielom w użyczenie, na czas realizacji nauki w formule zdalnej.

Po przywróceniu standardowego nauczania, sprzęt zostanie przekazany szkole dla zwiększenia potencjału cyfrowego placówki.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej pod linkiem  https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2 .


Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Przeczytano: 1177 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: