Aktualności

29 sierpnia 2020 18:00 | Aktualności

"Bezpieczny powrót do szkoły" - informacje dotyczące funkcjonowania SP w Łącku od 01.09.2020 r. Najnowsze wpisy - informacje dotyczące ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21; REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU w SZKOLE

 

29.08.2020 r.


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

proszę zapoznać się z Regulaminem dotyczącym rozwiązań i wytycznych, jakie będą stosowane w naszej Szkole w roku szkolnym 2020/2021 w związku z pandemią. Regulamin nie jest zbiorem zamkniętym. Przewidujemy pojawienie się nowych zapisów po rozpoczęciu roku szkolnego, kiedy pojawią się konkretne problemy. Poszczególne jego punkty mogą także zostać zmienione lub wykreślone w przypadku:

- wpłynięcia pytań, uwag i sugestii Rodziców i Uczniów;

- opublikowania nowych wytycznych GIS, MZ i MEN;

- zmiany stopnia zagrożenia epidemicznego w naszym powiecie (zmiany koloru powiatu z zielonego na żółty lub czerwony).

Uwagi można kierować na konto Administratora Szkoły w dzienniku elektronicznym.

Donata Patora 


Regulamin Bezpiecznego Pobytu w Szkole w roku szkolnym 2020/2021

 

 


 

Zachęcamy do wysłuchania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z powrotem uczniów do szkoły.


Czat z Ministrem Edukacji Narodowej - bezpieczny powrót do szkoły

 

 


 

28.08.2020 r.


Plan zajęć dla klas 1-3


Plan zajęć dla klas 4-8


Rozkład jazdy autobusów we wtorek 01.09.2020 r. na godz. 8.15


Rozkład jazdy autobusów we wtorek 01.09.2020 r. na godz. 9.10

 28.08.2020 r.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w dniu 1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Niestety, będzie inaczej niż co roku w pierwszym dniu po wakacjach. Uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Każdy oddział we "własnej" sali.

 

Przypominamy podstawową, najważniejszą zasadę, która będzie obowiązywała codziennie przez cały rok szkolny.

 

Do szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

Jeżeli dziecko przejawia jakiekolwiek objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból mięśni, problemy żołądkowe, wysypka) prosimy, żeby pozostało w domu, a rodzice skontaktowali się z lekarzem.

 

Przed wejściem do Szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie są zobowiązani do posiadania maseczki i używania jej w częściach wspólnych Szkoły (szatnie, korytarze).

 

Obowiązek założenia maseczki dotyczy na razie tylko dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Pierwszoklasistów powitają wychowawczynie i dyrektor Szkoły w sali gimnastycznej o godzinie 9.00. Każdemu dziecku z klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic (opiekun) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

Po części powitalnej pierwszoklasiści przejdą z wychowawczyniami do sal lekcyjnych. Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawczyniami będzie trwało około 45 minut. Rodzice (opiekunowie) poczekają na nich w sali gimnastycznej. Podczas pobytu w szkole rodzice (opiekunowie) są zobowiązani zakrywać usta i nos maseczką, zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć jednorazowe rękawiczki. Pierwszoklasiści z opiekunami będą wpuszczani na teren Szkoły wejściem od ulicy Kolejowej.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego pierwszoklasiści nie będą korzystać z szatni. Nie obowiązuje ich także zmiana obuwia.

 

Uczniowie klas drugich i trzecich spotkają się z wychowawczyniami w salach o godzinie 9.10 (na drugiej godzinie lekcyjnej). Spotkania z wychowawczyniami będą trwały ok. 1,5 godz.

 

Uczniowie klas starszych (4-8) proszeni są o stawienia się w szkole na godzinę wynikającą z planu zajęć na wtorek: 8.15 lub 9.10. Spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Wpuszczanie uczniów na teren Szkoły będzie odbywało się dwoma wejściami:

Klasy 2-3 i 4abc – wejście od ulicy Kolejowej do szatni przylegających do tego wejścia.

Klasy 5-8 – wejście prawe na łącznik (do Gimnazjum) do szatni w dawnej świetlicy kominkowej i dawnej sali muzycznej.

 

Spotkania z wychowawcami będą trwały ok. 1,5 godz.

 

Począwszy od klasy drugiej uczniów wchodzących na teren Szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

 

W dniu rozpoczecia roku szkolnego uczniowie będą dowożeni autobusami gminnymi zgodnie z harmonogramem dostosowanym do godzin rozpoczynania zajęć przez poszczególne oddziały. Kursy powrotne odbędą się po zakończeniu spotkań z wychowawcami.

 

W trakcie dowozu uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych: założenia maseczki, zdezynfekowania rąk przed wejściem do pojazdu lub założenia rękawiczek jednorazowych. Podczas oczekiwania na transport i w drodze z przystanku do Szkoły należy zachować dystans od innych osób 1,5 m.

 

Plan zajęć i kursy autobusów szkolnych wkrótce zostaną opublikowane na stronie Szkoły. Prosimy także o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Bezpiecznego Pobytu w Szkole niezwłocznie po opublikowaniu (po naradzie dyrektorów ze służbami epidemiologicznymi w dniu 28.08).

 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego świetlica będzie działała od godziny 700 .

 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego sekretariat obsługuje rodziców wyłącznie po telefonicznym zgłoszeniu sprawy pod numerami 24-3841420 i 574585440. Pod tymi numerami należy także zgłaszać potrzebę odzyskania dostępu do konta rodzica w dzienniku elektronicznym.

 

Przypominamy, że od 2 września uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej pod warunkiem zgłoszenia tego (w formie pisemnej lub telefonicznej) intendentce.


 28.08.2020 r.


Schematy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia lub potwierdzonego zakażenia


schemat.jpg1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


 14.08.2020 r.

Aktualnie powiat płocki nie jest objęty szczególnymi zaostrzeniami wynikającymi z dużej liczby zakażeń COVID-19. Nasza Szkoła podlega więc ogólnym wytycznym organizacji pracy.

 

Zasady obowiązujące w czasie pandemii określone zostaną w Regulaminie Funkcjonowania Szkoły, który przygotowuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną w oparciu o zalecenia wskazane w wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Regulamin opublikowany zostanie na stronie Szkoły w dniu 28 sierpnia (po plenarnym zebraniu rady pedagogicznej).

 

Rok szkolny rozpoczniemy 1 września (wtorek). Harmonogram kursów autobusów szkolnych oraz plan spotkań z wychowawcami opublikowany zostanie na stronie Szkoły najpóźniej 28 sierpnia (piątek). Nie przewidujemy uroczystości masowej z udziałem wszystkich uczniów. Tradycyjnie w tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Spotkania uczniów z wychowawcami w grupach oddziałowych poświęcone będą sprawom organizacyjnym: zapoznaniu z planem zajęć, poinformowaniu o zmienionej organizacji pracy szkoły (m.in. rozkład przerw, szatnie, miejsca prowadzenia zajęć z poszczególnymi oddziałami, zasady przemieszczania się, zalecenia zdrowotne).

 

Prosimy śledzić bieżące informacje, które będą pojawiały się w bloku: "Bezpieczny powrót do szkół" - informacje dotyczące funkcjonowania szkół od 1 września 2020 r. Będzie on umieszczany zawsze na pierwszym miejscu w Aktualnościach na Stronie głównej Szkoły.

 

Polecamy uwadze odnośnik do informacji na stronie MEN:

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

 


 

12.08.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.08.2020 r.


KOMUNIKAT - 12.08.2020 r.


Zalecenia dla uczniów


l.jpg 


Zalecenia dla rodziców


bezpieczny_powrot_do_szkoly__rodzice.jpg


 05.08.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi powrotu uczniów do szkół od nowego roku szkolnego przedstawionymi na stronie MEN (link dostępny pod banerem).

 

 

bp.jpg

Przeczytano: 4836 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: