Rekrutacja

Nabór i rekrutacja uczniów 


Uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku

  zgłoszenie dziecka do szkoły - word

  zgłoszenie dziecka do szkoły - pdf


Uczniowie spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku

  wniosek o przyjęcie do szkoły - word

  wniosek o przyjęcie do szkoły - pdf